• o projekte

    Pojmový relativizmus charakterizuje presvedčenie, že pojmové schémy či kategorizácie určujú náš názor na to, čo vo svete existuje. Takýto relativizmus sa v literatúre bežne spája s antirealistickými či inštrumentalistickými pozíciami a zvykne byť kritizovaný ako hrozba pre pravdivé poznanie o svete. V tomto projekte sa naopak pokúsime ukázať, že pojmový relativizmus je zlučiteľný s istými…